REGULAMIN SAUNY SUCHEJ

1. Regulamin dotyczący sauny suchej znajdującej się w Apartamentach Przystań No.18 w Chłapowie.
2. Osoby korzystające z sauny suchej deklarują brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu zabiegów i biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
3. Sauna sucha jest dostępna dla gości Apartamentów Przystań No.18 w Chłapowie w godzinach oraz na zasadach ustalonych przez zarządcę obiektu.
4. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby poniżej 12 roku życia.
5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny suchej tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
6. Jeśli osoba poniżej 12 roku życia znajduje się pod wyłączną opieką osoby chcącej skorzystać z sauny suchej, opiekun musi zapewnić podopiecznemu opiekę zastępczą.
7. Na terenie sauny suchej obowiązuje zakaz głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.
8. Osobom przebywającym na terenie sauny suchej zabrania się:
a) zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite,
b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu,
d) wnoszenia i spożywania jedzenia,
e) palenia tytoniu.
9. Wizyta w saunie suchej nie powinna przekraczać 3 cykli, gdzie przez cykl rozumie się: fazę nagrzania ciała, schłodzenia i wypoczynku.
10. Jednorazowa wizyta w saunie suchej powinna trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut na dobę.
11. Osoby korzystające z sauny suchej mogą do niej wracać od 2 do 3 razy z zachowaniem przynajmniej 12 minutowych przerw.
12. Ogólne zasady przygotowania do kąpieli w saunie suchej :
a) przed planowaną kąpielą nie należy spożywać obfitego posiłku,
b) do kąpieli nie należy podchodzić na czczo,
c) przed planowaną kąpielą bezwzględnie nie wolno spożywać alkoholu,
d) przed planowaną kąpielą nie stosujemy wyczerpującego wysiłku fizycznego,
e) nie należy planować kąpieli przed forsownymi ćwiczeniami fizycznymi,
f) przed wejściem do sauny suchej należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
g) przed planowaną kąpielą należy ogrzać stopy ciepłą wodą.
13. Ogólne zasady obowiązujące w trakcie trwania kąpieli w saunie suchej:
a) do sauny suchej nie należy wchodzić nago,
b) podczas kąpieli wykorzystujemy ręcznik w celach higienicznych,
c) kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia,
d) w saunie suchej nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych,
e) dla podniesienia wilgotności w kabinie można polać kamienie wodą z dodatkiem olejków zapachowych po uprzednim uzgodnieniu tej czynności z innymi użytkownikami sauny,
g) po każdym pobycie w kabinie sauny, opuszczamy ją w sposób spokojny, pamiętając o tym, że po wstaniu z pozycji leżącej należy odczekać w pozycji siedzącej około 1 – 2 minut by w ten sposób zapobiec omdleniu,
h) po opuszczeniu kabiny sauny udajemy się pod prysznic w celu schłodzenia ciała lub korzystamy z beczki z zimną wodą,
i) przy schładzaniu ciała należy schładzać ciało od stóp do głów w kierunku serca, nie należy polewać zimnej wody bezpośrednio na rozgrzaną głowę.
14. Apartamenty Przystań No.18 w Chłapowie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-07-10

rezerwacja
telefon+48507 098 564
mapa